HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

Een 'hazard' is een gevaar dat mogelijk in een product aanwezig zou kunnen zijn en zodoende een bedreiging voor de gezondheid kan vormen. Analyse van een Hazard is noodzakelijk. Gevaren zijn microbiologische gevaren, denk hierbij aan bacteriën, verder virussen, schimmels om chemische gevaren denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen en tenslotte fysische gevaren, deze zijn vaak zichtbaar, waarneembaar, denk hierbij aan glas en metaal- of houtdelen. CCP’s zijn kritische beheerspunten. Situaties in het proces die vragen om een maatregel, instructie of procedure. Met deze CCP wordt een ‘fout’ voorkomen, waarmee het risico voor de geëlimineerd wordt teruggebracht tot een algemeen geaccepteerd niveau.

Werkplan

Samond Food levert voor u een HACCP-werkplan. Heeft u als ondernemer te maken met een eigen hygiënecode zoals bijvoorbeeld de Horeca dan wordt deze code als leidraad gebruikt. Het werkplan is een combinatie van procedures, uitvoeringsinstructies, controlesheets, registratieformulieren en eventuele stroomschema’s.


Handboek

Het werkplan wordt aangeleverd in de vorm van een handboek. Het werkplan moet namelijk ter inzage liggen voor iedereen die uitvoerend betrokken is bij hygiëne en HACCP, zodat hij/ zij op de hoogte is van actuele werkinstructies. Het handboek wordt aangevuld met sheets & tips, wetenswaardigheden die van toepassing zijn voor uw onderneming.

Nulmeting en audits

Nog geen werkplan dan is de 0-meting de 1e stap. Het is de status quo bepaling ofwel het beginpunt naar een certificering. De nulmeting is een audit zonder cijfers maar met advies en verbeterpunten. Een audit is een controle waarbij we een beoordelingscijfer geven. Wij adviseren een audit periodiek te laten uitvoeren. Deze termijn is voor iedere onderneming wisselend.

HACCP-training op uw locatie

Wij verzorgen een HACCP-Schoonmaak training. Het hoe en waarom en de verduidelijking van HA en CCP’s. Afsluitend een kleine toets over de leerstof van de dag. Tijdsduur is 2,5 max 3 uur.

Contact

Tel: 079 2600 097
Adres: Hoefweg 205b 2e etage, 2665 LB Bleiswijk
Post: Postbus 117, 2700 AC Zoetermeer
E-mail: food@samond.nl