Inventarisatie

Bij deze controle vindt er eerst de inventarisatie plaats van alle ruimtes. Hiervoor zijn oppervlakte tekeningen belangrijk. Heeft u deze dan wil de SamondFood deze graag ontvangen. Heeft u deze niet dan kunnen wij dit voor u in kaart brengen. Werkt u samen met een schoonmaakbedrijf dan heeft u een programma laten opstellen en goedgekeurd. Regelt u zelf het schoonmaakonderhoud dan heeft u vast een eigen schema. In beide gevallen wil SamondFood deze graag van u ontvangen. Heeft u deze niet dan kunnen wij dit voor u in kaart brengen.

Acceptance Quality Limit (AQL)

We werken volgens de Acceptance Quality Limit (AQL). In elke ruimte worden de eenheden geteld. Vervolgens vindt er steekproefsgewijs controle plaats volgens de NEN2075 norm opgesteld voor schoonmaakwerkzaamheden. Een AQL geeft aan hoeveel procent van het totaal aantal te controleren elementen in de steekproef afgekeurd mag worden. In het geval van een kantoorgebouw is dit 7% voor bureaukamers en verkeersruimten en 4% voor de sanitaire ruimten.


Microbiologisch onderzoek

Wenselijk is op verschillende plaatsen microbiologisch onderzoek te laten uitvoeren. Hier worden de meest voorkomende ziekmakende bacteriën in kaart gebracht. Waarom? Dit is met het oog niet zichtbaar maar is een belangrijk meetinstrument om een schoonmaakcontrole te laten plaatsvinden. Deze testen worden in het laboratorium geanalyseerd en vragen meestal een doorlooptijd van 10 werkdagen.

Nulmeting en/of audit

Een audit is een controle waarbij we een beoordelingscijfer geven. Wij adviseren een audit periodiek te laten uitvoeren. De termijn is voor iedere onderneming wisselend. De nulmeting is een audit met advies en verbeterpunten. U gaat hiermee aan de slag en binnen een korte periode gaan we dan de audit uitvoeren. Heeft u al een nulmeting laten uitvoeren dan is onze halfjaarlijkse audit voldoende.

Contact

Tel: 079 2600 097
Mob: 06 520 670 85
Adres: Hoefweg 205b 2e etage, 2665 LB Bleiswijk
Post: Postbus 117, 2700 AC Zoetermeer
E-mail: food@samond.nl